donderdag 3 maart 2016

Europese Dag van de Logopedie 2016: dyspraxie, taal, spraak en (preventieve) logopedie

De Europese Dag van de Logopedie, op 6 maart, heeft in 2016 het thema ‘dyspraxie’.

Een verbale dyspraxie kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen en heeft een neurologische oorzaak. Het kan een stoornis zijn die bij de geboorte al aanwezig is, maar het kan ook ontstaan door een neurologische ziekte of door hersenletsel.

Soms komt het leren praten niet of moeizaam op gang. Kinderen spreken dan niet of verkeerd. Een mogelijke oorzaak hiervan kan een verbale ontwikkelingsdyspraxie zijn. Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. Door deze stoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of komen ze in het woord op de verkeerde plaats terecht. Het komt voor dat het kind de klank wel in het ene woord kan maken en niet in het andere. Het kan zelfs zo zijn dat een klank of woord niet uitgesproken kan worden, terwijl het op een ander moment wel lukt. Ook andere vaardigheden met de mond kunnen problemen geven zoals eten, drinken, blazen en zuigen. 

Het niet of slecht spreken leidt tot problemen in de communicatie. Het kind kan namelijk niet of nauwelijks duidelijk maken wat het wil en wordt daarom soms niet begrepen door zijn omgeving. Kinderen met deze problemen hebben deskundige hulp nodig, want het gaat om een stoornis die zich niet vanzelf herstelt. Er zijn kinderen die helemaal niet, of heel weinig spreken omdat ze niet weten hóe ze dit moeten doen. Of ze spreken wel maar zijn heel slecht te verstaan. Ze begrijpen wel wat er tegen ze gezegd wordt, maar ze kunnen de spieren niet goed aansturen om het zelf ook te doen. Dit wordt een verbale ontwikkelingsdyspraxie genoemd. Er is geen probleem met de spieren zelf, maar het kind kan ze niet coördineren om ze goed samen te laten werken om te komen tot spraak.

Voor de behandeling van verbale ontwikkelingsdyspraxie is het belangrijk dat de dyspraxie zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt. Hoe eerder gestart kan worden met logopedische therapie, des te beter de resultaten.

Om vroegtijdig te signaleren is het belangrijk dat er een preventief werkend logopedist deel uit maakt van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De logopedist onderzoekt de spraak, taalvaardigheid en mondmotoriek van het kind, observeert het eten en drinken en stelt een diagnose. Als er sprake is van verbale ontwikkelingsdyspraxie zal het kind doorverwezen worden voor logopedische therapie. Soms kan nader onderzoek door een medisch specialist nodig zijn.

In Nederland focussen de logopedisten i.s.m. de NVLF zich op de Europese dag van de logopedie (#edl16) en in de aanloop daar naar toe op taal, spraak en de rol van de logopedie. Als vakgroep preventieve logopedie doen wij hier graag aan mee en zullen wij weer mooie, inspirerende, grappige, wetenswaardige berichten plaatsen gericht op de rol van de preventieve logopedie. Dat doen we op twitter-account @vakgroep en op de Facebookgroep Preventieve Logopedie. Volg jij ons ook?


Lees de Metro met de speciale Logopedie-bijlage. Twitter het beste citaat onder vermelding van #edl16
Tot ziens op twitter ;)