donderdag 3 maart 2016

Radio-interview met Astrid Roest over meertalig opvoeden bij Radio Soest


Op 20 februari j.l. verscheen in verschillende dagbladen; de Telegraaf, het Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en de Gooi & Eemlander een artikel over meertaligheid. Meertalig opvoeden is een verrijking, mits er voldoende taalaanbod en een goede aanpak is, anders is er een risico op taalachterstand.

In het interview met Radio Soest licht Astrid Roest dit uitgebreid en helder toe:

INTERVIEW (8 minuten)