Preventieve Logopedie

Wat is preventieve logopedie?


Preventieve logopedie is het zo vroeg mogelijk opsporen van problemen op het gebied van spraak en taal bij kinderen.

Een uitgebreide definitie en uitleg met voorbeelden van preventieve logopedie vindt u in Signalering spraak- en taalproblemen (NVLF ism vakgroep, 2013)Hoe preventieve logopedie zich verhoudt tot andere vormen van logopedie kunt u lezen op blz.2&3 van de samenvatting van het Beroepsprofiel Logopedist (deze link)


Wist u dat

... de gevoelige periode voor taalontwikkeling na het 6e jaar afloopt?
... vroege tussenkomst door een preventieve logopedist zorgt voor een effectieve communicatie tussen kind en omgeving?
... vroegtijdige aandacht voor spraaktaalontwikkeling bij kleuters ervoor kan zorgen dat zij goede lezers worden?
... een kind twee of meer talen tegelijk kan leren?
... meertaligheid geen taalontwikkelingsstoornis veroorzaakt?
... er 4000 woorden nodig zijn om succesvol te leren lezen in groep 3?
... een kind van 3 jaar al 900 woorden kent?
... peuters met een taalontwikkelingsstoornis niet thuishoren in een VVE-peuterspeelzaal? (er is een verschil met taalachterstand)
... taalproblemen 18x vaker voorkomen dan autisme?
... deze factsheet vol wetenswaardigheden staat?
... dankzij preventieve logopedie zorgkosten beter beheersbaar blijven?
... hier meer te lezen is?

 

  Uitgebreide informatie?


In samenwerking met de N.V.L.F (de beroepsvereniging voor logopedisten) heeft de vakgroep preventieve logopedie van GGD NL in 2011 het informatieve Position Paper Preventieve Logopedie geschreven.

In deze position paper staat een uitgebreide beschrijving van de taken van preventieve logopedie in Nederland en de effecten van preventieve logopedie voor kind en maatschappij.Voor uitgebreide informatie over de deskundigheid van logopedisten, verwijzen wij u naar de website overheid.nl wet- en regelgeving, hoofdstuk IV over de logopedist.