Wie zijn wij?


Deze site is samengesteld door leden van de social media werkgroep van de vakgroep preventieve logopedie.  De vakgroep zelf heeft er per 2020 voor gekozen de site niet meer voort te zetten.

De site zal echter wel blijven bestaan en worden vernieuwd.
Daarover later meer.  Ondertussen kun je blijven lezen wat er op dit moment op staat, achter de schermen wordt alles verfrist.

De twitteraccount en de Facebookaccount worden wel door de vakgroepleden voortgezet. Kijk dus voor actualiteiten op het gebied van preventieve logopedie op:

twitter @vakgroep en op
facebook Preventieve Logopedie


De vakgroep logopedie is een landelijke groep logopedisten. Alle leden van deze groep werken als preventieve logopedist bij GGD'en, gemeenten, onderwijsadviesdiensten en andere organisaties.

Achter De Schermen: in de Logopedie publiceerde de NVLF in september 2016 dit artikel over onsDe vakgroep komt drie keer per jaar bij elkaar om te overleggen, sprekers uit te nodigen, actuele ontwikkelingen en de stand van zaken van werkgroepen te bespreken. Wij worden hierbij gefaciliteerd door GGD GHOR Nederland. De vakgroep werkt samen met de N.V.L.F.

Via GGD GHOR Kennisnet worden notulen en relevante documentatie aan de leden onderling gestuurd. Deze en andere afspraken zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement


De werkgroep social media verzorgt de invulling en aankleding van de site, twitter en facebook. De werkgroep bestaat uit 3 personen: Astrid Roest, Anouk Snippers, en Nicole Krenning.

OPROEP: wij hebben twee vacatures!! 
Werk jij bij een organisatie die aangesloten is bij de vakgroep, heb je affiniteit met social media en heb jij interesse om ons team te komen versterken? Mail ons graag

Heeft u een vraag aan ons en/of (andere leden van) de vakgroep, een vraag over preventieve logopedie inhoudelijk, of een opmerking, stuur ons dan graag een e-mail