woensdag 5 maart 2014

Taalachterstand en -ontwikkelingsstoornis, hetzelfde?

Morgen, op 6 maart 2014, worden in het kader van de jaarlijkse Europese Dag van de Logopedie #EDL2014 weer allemaal mooie, inspirerende, grappige, wetenswaardige tweets geplaatst door ons. Dat doen we zoals altijd op onze twitter-account @vakgroep Volg jij ons ook?Het is onze bedoeling om onder de aandacht te brengen wat logopedie, en met name preventieve logopedie, voor jou als ouder, leerkracht of gemeente kan betekenen. Niet alleen deze dag, maar het hele jaar door. Het thema 'taalontwikkeling' en alles wat daarin niet helemaal naar wens verloopt heeft nu eenmaal zeer ingrijpende gevolgen. Voor het kind zelf. Voor jou als ouder.

Alle peuterleidsters (zeker in de VVE), groep 1-2 leerkrachten, professionals in Passend Onderwijs en consultatiebureaus in Nederland wensen we van harte ondersteuning van een kwalitatief goede, ervaren, zuiver preventief werkende logopedist toe. De kinderen verdienen vroege herkenning, de professionals hebben ondersteuning nodig. In talloze gemeenten is deze ondersteuning voorhanden. Informeer daarvoor bij de gemeente, GGD of onderwijsadviesdienst.

Voor we doorgaan naar de inhoud van de #EDL2014 spreken we nog maar eens de krachtige urgente boodschap uit naar de gemeenten die blind, doof, en traag reageerden op de logopedie-afdelingen die jullie uitgebreid geïnformeerd hebben over de noodzaak van preventieve logopedie maar die jullie toch hebben ontslagen: HAAL DE EXPERTISE TERUG! Durf verder te kijken dan de termijn van 4 jaar, ga staan voor kinderen met taal- en spraakproblemen. Gebruik uw eigen welbespraaktheid en vermogen om makkelijk taal-denkrelaties te leggen ter bevordering van die van jonge kinderen. En hun en onze toekomst. Welke gemeente veegt nu willens en wetens kinderen met een onzichtbare handicap onder het vloerkleed?! Doe wat u kan om het terug te draaien.

Taalachterstand en taalontwikkelingsstoornis: nee, dit is zeker niet hetzelfde. Het onderstaande artikel doet uit de doeken hoe dat zit.
Tot ziens!

van de N.V.L.F.  in het kader van 6 maart Europese Dag van de Logopedie:

Taalontwikkelingsstoornis is een onzichtbare handicap

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite met taal. Met het begrijpen of zich uiten. TOS gaat niet over en je kunt het niet zien. Ouders kunnen het bij hun kind herkennen aan de manier van communiceren. Een peuter die weinig praat en onverstaanbaar is. Of een wat ouder kind dat kromme zinnen maakt of verkeerde werkwoorden gebruikt. Of een kind dat altijd stil is omdat het moeite heeft met het meedoen aan een gesprek. Op 6 maart. Europese dag van de Logopedie, besteedt de beroepsvereniging van logopedisten NVLF aandacht aan het belang van de taalontwikkeling.

Onwetendheid
Een taalontwikkelingsstoornis is niet hetzelfde als een taalachterstand, wat wel vaak wordt gedacht. De aandacht voor TOS is nodig omdat er nog veel onwetendheid is. Zowel bij ouders als bij leerkrachten, degenen die het juist bij kinderen moeten signaleren. Er zijn minstens zoveel kinderen met taalproblemen als ADHD en minstens 18x zoveel dan met autisme. In elke klas van 30 leerlingen zijn er ongeveer 2 kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.Een ouder heeft dan wel door dat zijn kind niet goed uit zijn woorden komt, maar er wordt niet meteen aan een stoornis gedacht. Of mensen weten niet dat je hiervoor behandeld kunt worden. Voorheen werden hiervoor logopedische screenings gedaan op basisscholen. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren op deze vorm van preventie fors bezuinigd.

Een kind met TOS heeft extra taalondersteuning nodig, maar uitsluitend voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is niet voldoende. Logopedisten kunnen de spraak- en taalontwikkeling van kinderen beoordelen, daarin adviseren en zo nodig behandelen. Vroegtijdige signalering van spraak-taalproblemen is dus enorm belangrijk. Als de ontwikkeling van de communicatie niet goed verloopt kan dit ernstige gevolgen hebben. Niet alleen in het gedrag, maar ook voor de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière. In Nederland hebben ongeveer 60.000 jongeren TOS. Hoewel TOS niet over gaat kun je er wel goed mee leven.

Facebook-community Kind en Taal
Naast de website www.kindentaal.nl is er voor ouders en professionals een online platform Kind en Taal op Facebook. Een van de onderdelen is het Kind-en-Taaljournaal. In zes afleveringen legt een logopedist uit wat een kind kan begrijpen en zeggen in een bepaalde levensfase.

zie ook: http://nvlf.logopedie.nl/nieuws/artikel/taalontwikkelingsstoornis_is_onzichtbare_handicap