donderdag 4 oktober 2018

Kinderboekenweektips 2018


Het is weer kinderboekenweek! 

Van 3 t/m 14 oktober de leukste leesweek van het jaar met het thema 'vriendschap' en het motto 'kom erbij'. Kijk voor handige, leuke en recente wetenswaardigheden op kinderboekenweek.nl

Iedereen is op zoek naar vriendschap, op zoek naar een vriend of vriendin bij wie je je veilig voelt en met wie je graag speelt.

Samen spelen is samen praten en is goed voor de spraak/taalontwikkeling.

Ook voorlezen en samen in een boekje kijken zorgt ervoor dat een kind steeds meer nieuwe woorden leert en met andere kinderen vriendschappen kan sluiten, omdat ze elkaar begrijpen en elkaar verstaan.Door voor te lezen:

  • krijgen klanken en woorden betekenis.
  • gaat je kind imiteren, napraten.
  • worden losse woorden kleine zinnen.
  • worden kleine zinnen steeds langere zinnen.
  • leert je kind hoe het woorden moet uitspreken.
  • leert je kind zinnen te formuleren.
  • krijgt je kind een grotere woordenschat.
Dit is nodig om dingen te begrijpen, om begrepen te worden en om gevoelens te kunnen verwoorden. Zo kunnen vriendschappen ontstaan.


 


LOGOPEDIE en VOORLEZEN

hebben allebei te maken met


LETTERS, WOORDEN EN ZINNEN 

Wil je weten welke boeken geschikt zijn voor je kind ga dan eens naar de bibliotheek. Hier kunnen ze je precies vertellen welk boek voor welke leeftijd geschikt is.

Kijk eens op:

boekstart.nl 
heitenmem.nl
boekenzoeker.org

Er zijn ook digitale prentenboeken voor kinderen. Door te kijken naar prentenboeken met bewegende beelden en geluid onthouden kinderen sneller nieuwe woorden.
 

Kijk ook eens op:
leesmevoor.nl
wepboek.nl
booxalive.nl


Wij wensen iedereen veel leesplezier toe!!Vakgroep Preventieve Logopedie